Promieniowanie w PolsceMapa prezentuje stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Po kliknięciu w symbol stacji otrzymamy szczegółową wartość pomiaru.

W Polsce Państwowa Agencji Atomistyki PAA prowadzi stały, całodobowy monitoring sytuacji radiacyjnej w kraju 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Jakie są dawki promieniowania

Dawki promieniowania podaje się w jednostkach zwanych siwertami Sv. Ze względu na to, że są to niewielkie wartości, stosuje się:
- nanosiwerty (nSv) jedna miliardowa Sv
- mikrosiwerty (µSv) jedna milionowa Sv
- milisiwerty (mSv) jedna tysięczna Sv

Mała dawka nie przekracza około 100 mSv. Z przykładów z życia możemy podać: rentgen klatki piersiowej to dawka ok. 0,14 mSv, natomiast mammografia od 2 do 4 mSv

Naukowcy przyjmują, że zauważalne dla zdrowia skutki napromieniowania zaczynają się przy ok. 200 mSv. Choroby popromienne zaczynają występować przy dawkach rzędu 1000 mSv czyli jednego siwerta – 1 Sv. Dawka śmiertelna to około 3,5-5 Sv (przyjęta w krótkim czasie do godziny).

Pamiętajmy, że cały czas oddziałuje na nas tzw. promieniowanie tła, które pochodzi z otoczenia od źródeł naturalnych. Warunki meteorologiczne, takie jak ulewny deszcz mogą skutkować błędnymi lub pozornie podwyższonymi wartościami.