FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie znaleźć dane archiwalne?

Niestety serwis meteo.org.pl prezentuje tylko aktualne warunki i prognozy meteorologiczne. Nie przechowujemy archiwalnych danych.

Udostępnianie danych, współpraca?

Generalnie warunki korzystania opisane są na stronie https://meteo.org.pl/terms. Informacje zawarte na meteo.org.pl są publicznie dostępne, więc korzystać może z nich każdy, ale ze względu na brak gwarancji jakości czy terminowości nie zaleca się używania tych informacji do celów komercyjnych, a ryzyko powstałe na skutek wykorzystania prognoz ponosi użytkownik.

Proste linie na mapie radarowej, wyglądające jak opady

Proste linie na mapie radarowej, zbiegające się w lokalizacji radaru meteorologicznego to zakłócenia od urządzeń Wi-Fi pracujących na częstotliwościach radiowych, zlokalizowanych w odległości do 25km od radaru.

Czemu wartość porywów wiatru jest widoczna tylko czasami

Dane dotyczące porywów nie są wyłączane. To czy je widać zależy od tego czy stacja meteorologiczna w konkretnym mieście udostępnia w danej chwili taką wartość, a generalnie dzieje się tak z reguły tylko podczas wietrznej pogody.

Terminy meteorologiczne

Temperatura odczuwalna

Temperatura odczuwalna określa, jakie odczucie termiczne wystąpi przy danych warunkach pogodowych

Ciśnienie

Wartość ciśnienia jest znormalizowana do poziomu morza czyli wystąpiłoby takie danego dnia w danej miejscowości, gdyby znajdowała się ona na poziomie morza, oczywiście maleje ono szybko wraz z wysokością

Wilgotność powietrza

Wilgotność powietrza to zawartość pary wodnej w powietrzu. Zależy od temperatury powietrza. Im wyższa temperatura powietrza, tym więcej pary wodnej może się w nim znajdować. Wilgotność względna powietrza 60% oznacza, że powietrze zawiera 60% ilości pary nasyconej, która mogłaby być w nim zawarta w tej temperaturze. Wilgotność 0% oznacza, że w powietrzu nie ma pary wodnej.

Punkt rosy

Temperatura w której para wodna w powietrzu zaczyna się skraplać, jeżeli jest zbliżona do temp. powietrza tworzy się mgła

Widzialność

Widzialność to zależny od warunków atmosferycznych zasięg dostrzegania i rozróżniania leżących na poziomie zbliżonym do poziomu, na którym znajduje się obserwator. Widzialność meteorologiczna dotyczy przejrzystości powietrza, czyli w ciemności nadal jest taka sama, jak w dzień.

Wiatr

Podaje się prędkość wiatru (km/h) i kierunek, z którego wieje. Meteorolodzy pod nazwą wiatry zachodnie rozumieją wiatr wiejący z zachodu